гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4
тел. 0887 545 446

Петя Димитрова | специален педагог

Петя Димитрова Специален педагог

Казвам се Петя Димитрова и съм Магистър по специална педагогика, ресурсен учител на деца със специални образователни потребности и начален педагог.

Завършила съм висшето си образование в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Вече 15 години работя като ресурсен учител с ученици със специални образователни потребности. Моята роля в Център за детско развитие “Малки чудеса” ще е да подкрепя децата в периода на постъпване в подготвителна група и училище, както и да ги подкрепям в усвояването на учебния материал. Благодарна съм, че мога да работя в екип с останалите колеги - терапевти в Центъра (психолози, логопеди, ерготерапевт), защото именно мултидисциплинарната работа развива пълния потенциал на децата.


Опитът ми е в директната подкрепа на деца с:

  • Физически и сензорни затруднения
  • Изоставане в интелектуалното развитие
  • Езиково-говорни нарушения
  • Дислексия
  • Дисграфия
  • Дискалкулия
  • Диспраксия
  • Когнитивни затруднения
  • Синдром на хиперактивност и дефицит на внимание
  • Емоционални и поведенчески трудности