гр. София, бул. Патриарх Евтимий 66, вх. В, ет. 1
тел. 0887 545 446

Групи за адаптация (подготовка за ясла или детска градина)

Групи за адаптация (подготовка за ясла или детска градина)

Тази група е предназначена за деца между 2 и 5-годишна възраст, на които им предстои първо отделяне от семейството и постъпване в детско заведение. Тук ще подготвим детето ви в щадяща и защитена среда да се отдели от вас, да става все по-самостоятелно и да общува с връстниците си. В приятна атмосфера с много игри то постепенно ще усети ползите на социалния живот, като междувременно е подкрепено от специалисти, които умеят да следват личното му темпо и потребности.