гр. София, ул. “Майор Димитър Думбалаков” 38, ет. 4
тел. 0887 545 446

Стимулиране на детското общуване между втората и третата година

Стимулиране на детското общуване между втората и третата година

Сряда, 28 Февруари 2018

Какво да очакваме в този период?


Важно е да се вземе предвид, че всяко дете се развива със свой собствен темп, в този смисъл изложените характеристики са по-скоро ориентировъчни.

- Слуша и помни кратки истории с картинки.
- Разбира по-сложни инструкции (напр. "Къде е якето на мама?", "Покажи как скача заека!").
- Започва да разбира въпроси като "кой?", "къде?", "какво?".
- Използва до 300 думи, голяма част, от които са разбираеми за възрастните.
- Съчетава 4-5 думи в изречение като използва предимно съшествителни и глаголи (напр. "Искам още сок", "Той взе топката").
- Задава много въпроси, иска да научи имената на нещата, които го заобикалят в ежедневието.
- Започва да използва глаголи толкова умело, колкото и съществителни.
- Прави опити за назоваване на предмети в множествено число, като добавя окончания "-и" и "-е" (напр. "обувки", "зъби", "ръце").
- Започва да използва все повече звукове в речта си, като голяма част от тях продължават да са изопачени, съкращава думите (напр. "нана" вместо "банана", "топа", вместо "топка", "ода" вместо "вода" и др.).
- Има трудности в произнасянето на по-сложни звукове като ш, ж, ч, ц, р, но въпреки това речта му започва да бъде все по-разбираема за възрастните.
- Започва да играе повече с други деца и да споделя играчки.
- Понякога речта звучи като заекване или запъване, това се случва, когато детето иска да сподели идеите си без да притежава все още добре развити езикови умения. Това е напълно нормално, просто покажете на детето, че го слушате и му дайте нужното време, за да довърши изказването си.

Как да стимулираме уменията за общуване в този период?

- Обогатявайте изказванията на детето (напр., когато каже "косата куклата", вие можете да добавите "среши косата на куклата").
- Често децата обичат да помагат, включвайки ги по подходящ начин в ежедневните задачи вкъщи, ще им дадете шанс да говорят за действията и предметите около тях.
- Използвайте кукли и картинки в разказването на истории. Не се притеснявайте, че детето често иска да му се разказва една и съща приказка, така усвоява думите в нея и запомня историята,
- Децата често ше произнасят звукове и думи неправилно, не ги коригирайте директно, тъй като това може да ги притесни, да ги направи несигурни и да отнеме желанието им за общуване. Когато детето произнесе нещо неправилно, вие просто го повторете правилно с подходяща, привличаща внимание, интонация. Говорете на детето с лице обърнато към него, наблюдаването на мимиките и движенията на устните ви ще му помогне за по-лесното усвояване на нови думи/звукове.
- Давайте шанс на детето да се храни само (с ръце) въпреки бъркотията, така ще насърчите желанието му да опознава и опитва нови храни, както и ще допринесете за развиване на прецизността на движенията на пръстите и ръцете.

 

Още материали по темата:

Стимулиране на детското общуване през първата година

Стимулиране на детското общуване между първата и втората година

Източник: Talking point
Превод: Маргарита Габровска